Ontwikkelingsvisie Zevenbergen

In opdracht van Riek Bakker en BGSV is het ontwerp gemaakt voor de layout van het boek over de ontwikkelingsvisie van Zevenbergen. Het ontwerp moest een landschappelijk buitengevoel aan de lezer geven.